Web Analytics
Înmatriculări Auto Suceava

Consultanță Gratuită!

Duplicate Auto

1. Eliberarea unei/unor plăci cu număr de înmatriculare reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate

1) Cererea solicitantului;
2) Declaraţia de pierdere/furt sau dovada din care să rezulte că numărul a fost deteriorat;
3) Cartea de identitate a vehiculului, original şi copie;
4) Certificat de înmatriculare, original si copie;
5) Placa/plăcile cu numărul de înmatriculare deteriorat.
6) Dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe de înmatriculare
7) Actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

2. Duplicat carte identitate vehicul (CIV)

Aceasta varianta se aplica in cazul pierderii, furtului sau distrugerii complete a originalului, precum si in cazul refuzului de a preda cartea de identitate cu ocazia executarii silite, refuz constatat de catre un executor judecatoresc. Pentru obtinerea efectiva a duplicatului trebuie parcurse urmatoarele etape:

 

• obtinerea cererii de eliberare duplicat (Formularul rosu) de la Registrul Auto Roman – va prezentati la ghiseul “Informatii” si solicitati eliberarea acestui formular, fara programare in prealabil.

• publicarea in Monitorul Oficial a anuntului privind pierderea, distrugerea, furtul originalului si obtinerea exemplarului din Monitor care cuprinde acest anunt.

• achitarea unei taxe de timbru extrajudiciar cu valoarea de 5 lei (taxa pentru interogarea bazei de date a Directiei de Inmatriculari) – se achita la Directia de Impozite si Taxe Locale sau la Posta Romana, in functie de sectorul in care isi are solicitantul (proprietarul vehiculului) domiciliul/ sediul social.

• obtinerea vizei de interogare in baza de date pe Formularul rosu, din partea Directiei de Inmatriculari pe raza careia este inmatriculat vehiculul.

• obtinerea duplicatului de la Registrul Auto Roman prin prezentarea tuturor documentelor enumerate mai sus. Daca proprietarul vehiculului este o persoana fizica, aceasta se va prezenta la RAR cu documentul de identitate in original, iar in cazul persoanelor juridice solicitantul va prezenta un act de reprezentare (delegatie, imputernicire) care trebuie sa particularizeze vehiculul prin numarul de identificare (seria de sasiu/caroserie), sa specifice activitatea solicitata (eliberare duplicat carte de identitate), sa poarte numar de inregistrare si sa fie semnata si stampilata de catre emitent.

2. Emiterea unei noi carti pe baza prezentarii vehiculului in cauza la Registrul Auto Roman.

Aceasta varianta se aplica in cazul in care exista cartea veche, dar a intervenit una din urmatoarele situatii: epuizarea spatiului destinat inscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a detinatorilor, in cazul unui CIV completat gresit de catre RAR sau de catre un reprezentant al constructorului, in cazul inlocuirii unui CIV deteriorat cand se mai poate distinge fie numarul de identificare, fie seria cartii de identitate.

In astfel de situatii trebuie sa va prezentati la RAR cu masina, certificatul de inmatriculare, cartea veche, cartea de identitate in cazul in care proprietarul este o persoana fizica sau imputernicire si copie act identitate imputernicit, in cazul persoanelor juridice.

3. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifica date despre vehicul (serie şasiu, culoare, serie C.I.V. etc.)

1) Cererea solicitantului;
2) Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării motorului care are o capacitate cilindrică diferită;
3) Cartea de identitate a vehiculului cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român, în original şi copie;
4) Certificatul de înmatriculare în original.
5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto
6) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare –
7) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

4. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost pierdut

1) Cererea solicitantului;
2) Declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea;
3) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
4) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare –
5) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
6) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
7) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul;

5. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost deteriorat

1) Cererea solicitantului;
2) Declaraţia solicitantului din care să rezulte modul de deteriorare;
3) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
4) Certificatul de înmatriculare deteriorat;
5) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare –
6) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
7) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
8) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

6. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost furat

1) Cererea solicitantului;
2) Declaraţia solicitantului din care să rezulte furtul documentului;
3) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
4) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare –
5) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
6) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
7) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

7. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre proprietar (nume, domiciliu, etc)

1) Cererea solicitantului;
2) Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului;
3) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
4) Certificatul de înmatriculare în original;
5) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada de plată a contravalorii celor noi
6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto
7) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare
8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

8. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică numărul de înmatriculare

1) Cererea solicitantului;
2) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
3) Certificatul de înmatriculare în original;
4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto
6) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare –
7) Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor
8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Timpul e resursa ta cea mai de preț. De ce să ți-l irosești pe formalități, drumuri și așteptat la cozi? Ocupă-te de aspecte cu adevărat importante pentru succesul tău și lasă serviciile de logistică auto în seama noastră.

R

Profesionalism

R

Promptitudine

R

Eficiență

Oferim servicii de calitate in domeniul înmatriculărilor auto, astfel încat toți clienții să fie mulțumiți și să apeleze la noi și în viitor.

Contact

B-dul George Enescu nr 17

Luni-Vineri-08:00-17:00 Sâmbăta – 08:00-12:00

FACEBOOK

Creare site by Bossnet