Web Analytics
Înmatriculări Auto Suceava

Consultanță Gratuită!

Radieri Auto

1. Radiere în vederea dezmembrării

1) Cererea solicitantului;
2) Certificatul de înmatriculare – original;
3) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
4) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
f) Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;
5) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.), sau certificatul de atestare fiscală.
6) Certificat de radiere – 3 exemplare;
7) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1997, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriuclare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe proprie răspundere a titularului sau a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

2. Radiere pentru export vehicul

1) Cererea solicitantului;
2) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale , stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală;
3) Certificatul de înmatriculare – original;
4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
5) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
6) Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);
7) Certificat de radiere – 3 exemplare;
8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

3. Radiere în caz de furt vehicul

1) Cererea solicitantului;
2) Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate;
3) Certificatul de înmatriculare – original;
4) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
5) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.);
6) Certificatul de radiere – 3 exemplare;
7) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

4. Radiere vehicul la cerere

1) Cererea solicitantului;
2) Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv;
3) Certificatul de înmatriculare – original;
4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
5) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
6) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;
7) Certificatul de radiere – 3 exemplare;
8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;
10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1997, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe proprie răspundere a titularului sau a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

Timpul e resursa ta cea mai de preț. De ce să ți-l irosești pe formalități, drumuri și așteptat la cozi? Ocupă-te de aspecte cu adevărat importante pentru succesul tău și lasă serviciile de logistică auto în seama noastră.

R

Profesionalism

R

Promptitudine

R

Eficiență

Oferim servicii de calitate in domeniul înmatriculărilor auto, astfel încat toți clienții să fie mulțumiți și să apeleze la noi și în viitor.

Contact

B-dul George Enescu nr 17

Luni-Vineri-08:00-17:00 Sâmbăta – 08:00-12:00

FACEBOOK

Creare site by Bossnet