Web Analytics
Înmatriculări Auto Suceava

Consultanță Gratuită!

Înmatriculare Auto Provizorie

Documentație necesară

1. Cererea solicitantului;

2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

3. Copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;

4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.Actele in copie sa fie stampilate

5. Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie

6. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu nr. provizoriu

7. Documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine copie /original

8. Copia declaratiei vamale pentru vehiculele achizitionate din afara UE pentru care se solicita înmatricularea în România, cu exceptia primei autorizari;

9. Procura speciala autentificata în cazul mandatarii altor persoane decât propietarul.

Timpul e resursa ta cea mai de preț. De ce să ți-l irosești pe formalități, drumuri și așteptat la cozi? Ocupă-te de aspecte cu adevărat importante pentru succesul tău și lasă serviciile de logistică auto în seama noastră.

R

Profesionalism

R

Promptitudine

R

Eficiență

Oferim servicii de calitate in domeniul înmatriculărilor auto, astfel încat toți clienții să fie mulțumiți și să apeleze la noi și în viitor.

Contact

B-dul George Enescu nr 17

Luni-Vineri-08:00-17:00 Sâmbăta – 08:00-12:00

FACEBOOK

Creare site by Bossnet